بسم الله الرحمن الرحیم

و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه  ( احزاب 21 )

چکیده:

تعداد زوجات پیامبر گرامی اسلام(ص) مسئله ای بود که مستشرقین و دشمنان اسلام جهت تضعیف دین مبین اسلام و مخدوش کردن چهره عدالت گستر پیامبر ختمی مرتبت آن را دستاویز قرار دادند و شبهاتی چند مطرح نمودند از جمله این که محمد(ص) مردی هوسباز و شهوت پرستی بوده  و هدفی جز این نداشته است اما مدافعین راستین اسلام و در رأس آن حضرت محمد(ص) در مقام جواب و رفع شبهه برآمدند و تمام تفکرات آنان را بیهوده و پوچ گردانیدند و اینکه محمد(ص) نه تنها شهوت پرست نیست که مخالف آن و تعداد ازدواجها برای نشان دادن ارزش و مقام زن در جهان عربیت که آنان راچون کالائی مادی به ارث برده و بهره برداری شهوانی می کردند و تنها زنی که باکره بوده عایشه بود که آن هم بنا به سفارش پدرش ابوبکر به ازدواج خود در آورد و بقیه زنان پیامبر بیوه زن بودند که سرپرستی نداشتند و پیامبر برای جلوگیری از بهره برداری آنان و بدنامی آنان تن به ازدواج می دادند و برخی هم جهت اتحاد قبایل آن روز عربستان که همواره در جنگ و جدل و خونریزی بودند و بدینوسیله قلوب آنها را به یکدیگر نزدیک می گردانید.

کلید واژه: محمد(ص)- ازدواج- زن- اسلام- شبهه- مشرقین

مقدمه:

شبهاتی که از سوی دانشمندان غربی در جهت نفی اسلام خصوصاً پیامبر(ص) مطرح می شود ریشه ای طولانی دارد و در کوران تاریخ اسلام عزیز همیشه مورد تهاجم و جنجال بازیهای بعضی از دانشمندان غربی که امیال فاسده ای را دنبال می کردند بوده اماّ آنچه پرواضح است این شبهات با دلایل سست و بی پایه که نشانگر عدم درک صحیح آنها از دقایق احکام الهی در دین مبین اسلام است همراه بوده یکی از آن شبهات مسئله تعدد زوجات پیامبر عظیم الشان اسلام است که همیشه دغدغه خیلی از متشرقین و به طور عموم دانشمندان غربی بوده است و ما به لطف الهی به طرح این شبهات و پاسخ به آنان را خواهیم داد.

طرح مسئله:

در ابتدای واضح شدن محل دقیق شبهه لازم است این گونه شروع کنیم که فرق است بین ازدواج در سنین جوانی و در اختیار گرفتن زنان بیوه و عقیمه در سنین کهولت به عبارت دیگر بین ازدواج و تعداد زنها فرق فراوانی است همان گونه که می دانید ازدواج به هم رسیدن دو جوان با رسومی خاص را شامل می شود پس ازدواج با تعدد زنها و امر متفاوت است.چه رسد به اینکه این تعداد زنها از برای سرپرستی یتیمان و زنان شوهر مرده و نزدیک شدن قبایل بزرگ و متحد شدن آنها جهت یاری رساندن به رشد روز افزون دینی که نوبنیان(1)

1. سایت نور طهور صفحه 4

بوده چنان چه پروفسور اسمیت اسلام شناس غربی در این باره می گوید: حضرت محمد(ص) تعدد زوجات نداشت بلکه تعدد زنها داشت زیرا شرایط نکاح و زناشویی با تمام تبادل عواطف منحصر به یک زن بوده آن هم حضرت خدیجه(س) و بقیه  را روی مسیر پیشرفت دین سلام به سبب مقتضای زمان و مکان و اجتماع در اواخر عمر که دیگر دارای شهواتی نبوده گرفت و از این رو نمیتوان گفت محمد(ص) تعدد زوجات داشت. پس سؤال دانشمندان غربی را این گونه تصحیح می کنیم که چرا پیامبر اسلام زنهای متعدد داشت؟

 

جواب شبهه:

به این شبهه از چهر طریق می توان پاسخ گفت:

تعدد زنها قبل از اسلام نیز بوده.

تعدد زنها برای دنیا طلبی نبوده.

شناساندن ارزش زنان به جامعه.

جواب نقضی.

تعدد زنها قبل از اسلام نیز بوده:

قبل از ظهور اسلام داشتن چند زن در میان عرب شایع بوده و حتی در میان یهود و فارسیان نیز امری رایج و عادی بوده و در خصوص سلاطین و رهبران جامعه حرم سراهای بزرگی(1)

1. سایت نور طهور ص4

جهت سکونت زنهایشان که گاها از هزار نفر فراتر می رفت ساخته می شد و در تاریخ آمده

که پس از مدتی زنهای حرمسرا را به دیگر سلاطین هدیه می کردند و زنهای جدیدی را به حرمسرا های خود می آوردند پس چنانچه بعضی از دانشمندان غربی  تصور می کردند که تعدد زنها شیوه جدید جهت رشد اسلام در  امتها بوده حرف نابجایی است.

تعدد زنها برای دنیا طلبی بوده:

زنهای متعدد پیامبر از برای شهوت رانی و دنیا طلبی نبوده پیامبر بزرگواری که در زهد و تقوی بی همتا بوده و از برای شدت عبادت او در نیمه های شب آیه نازل شد که:

«ما انزلنا علیک القران لتشقی»(1) ما قرآن را برتو نازل کردیم تا خودت را به سختی اندازی وی در صدر اسلام آنقدر گرسنگی کشیده که برای تسکین درد،سنگ به شکم مبارک خود می بست تا گرسنگی کمتر به او فشار آورد و لباس مبارک دارای وصله های متعددی بوده و گاهگاهی می شده مدتهای زیادی جز چند دانه خرما برای خوردن نداشته و هزاران سختی دیگر که پیامبر (ص) در راه تبلیغ دین اسلام متحمل شدند که از حوصله این نوشتار خارج است. پس چگونه چنین پیامبری بعد از حضرت خدیجه(س) آن هم در سن پنجاه سالگی که کهولت و پیری بر انسان عارض می شود،العیاذ بالله به فکر شهوترانی و دنیا طلبی می افتد. حاشا و کلا که این تهمتی است ناروا.در این باره کارلایل چنین می گوید: به رغم دشمنان هر گز حضرت محمد(ص) مرد شهوت پرست نبوده از روی ستم و عناد او را (2)

1. سوره طه آیه2      2. سایت نور طهور ص5

متهم به شهوت رانی نموده اند چه قدر ستم و بی انصافی است که شخصی چون محمد(ص) را به شهوت رانی متهم کنیم یا اینکه بگوییم جز شهوت و لذت نفسی خود همتی نداشته است. حتماً مردی زاهد در لباس و خوراک و سایر امور خود بود.

شناساندن ارزش زنان به جامعه:

مسئله تعدد زنها یکی از رسوم بسیار عالی و خوبی است که قساد و اخلاق را از میان ملتهایی که آنان را جایز می دانند برداشته ارتباط خانواده ها را محکم تر می کند و چنان احترام و سعادتی بر زن می بخشد که نظیرش در هیچ جای دنیا دیده نمی شود. پیامبر (ص) با این کار ارزش زن را در زمانی که دختر دار شدن برای پدر عار بوده و زنده بگور کردن دختران امری عادی بوده که شاید یکی از علتهای آن رواج زنا و فحشا بوده و پدر را از بزرگ کردن دختری که عاقبت به نصب پرچم بر منزل خود برای جلب مردان عیاش مجبور می شده منصرف می کرد و از ابتدا او را زنده به گور می کرد در چنین وضعیت ناهنجار اجتماعی پیامبر اسلام(ص) با مطرح نمودن تعدد زنان و سرپرستی از آنان و یتیمان آنها به مقام زن به عنوان یک امر مقدس نگاه کرد و این مسأله را در جامعه آن روز قانونمند نمود.

اسمیت از خاورشناسان غربی می گوید: با احکام شدیدی که در آغاز وضع شد و با احساسات اخلاقی نیرومندی که در آن احکام بعداً به ظهور رسید شریعت اسلام توانست بهتر از هر جای دیگر جهان ترتیبی فراهم آورد که در ممالک اسلامی از وجود طبقه زنان مطرود یعنی فواحش که دردیگرممالک به علت فقر مانند یک طبقه رسمی شناخته شده اند(1)

1.  سایت نور طهور ص5

 جلوگیری کند و جوامع اسلامی این لکه و عار اجتماعی کشورهای دیگر را به حق مورد طعن و سرزنش قرار داد و از خود دور ساخت.

خانم آنّی بزانت در دفاع از قانون تعدد زنها در اسلام این چنین می گوید: اسلام به منظور حل مشکلات اجتماعی و برطرف کردن بیماریها مربوط به آن تعدد زنها را جایز دانسته و یک نوع تسهیل برای طبیعت انسان فراهم کرده و ضمناً  اطراف و جوانب چهار چوب قانون را محکم و استوار ساخته است.(1)

خداوند می فرماید:«ولد تقتلوا اولدکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم»(2)

(شما ای مردم) فرزندانتان را از بیم تنگدستی و پریشانی نکشید این ما هستیم که شما و آنان را روزی می دهیم.

یا در آیه دیگر می فرمایند:«بأی دنب قتلت» در آن روز از دختران زنده بگور سوال می شود که به چه گناهی کشته شده اند.(3)

سوالی مطرح می گردد که چرا این اعمال را انجام می دادند؟

اینان به چندین علت می ترسیدند:

در جنگ و گریزها و قتل و غارت ها دختران نه تنها دست پا گیرترند بلکه به سادگی بر اثر فقر و تنگدستی به ننگ و فحشا کشیده شده آبروی خانواده خود را بر باد می دهند.(4)

4. عسکری ، سید مرتضی ، 75 ، نقش آیشه در تاریخ اسلام ، تهران ، انتشارات منیر ، ج1، ص 51-50

1. سایت نور طهور ص5        2. سوره اسراء آیه 31        3. سوره تکویر آیه9

به علت خصوصیات جسمانی که دارند بسادگی در شکست ها و عقب نشینیها بدست دشمن گرفتار شده  به اسیری و بردگی برده می شوند.

در خانواده و قبیله نقش مصرف کننده را به عهده دارند و سربار سفره تهی و خالی از نان آنها خواهند بود و جای مردان و پسران کارآمد و فعال خانواده و قبیله را خواهند گرفت.دخترانی که به این ترتیب زنده می ماندند وضع زندگیشان معلوم بود گذشته از آن زن در جامعه آن روز عربستان مقامی و محلی از اعراب نداشت. در نظر مردان کالائی بود برای  اطفاء شهوت مردان و گاهی چون دیگر کالا ها به فرزندان ارشد به ارث می رسید و وارث آزاد بود که با او ازدواج کند یا ببخشد. کنیزکان خود را به خودفروشی وادار می کرد و او مجبور بود برای محرم نشدن از ارث خود را به آغوش همه بیفکند و عملاً هیچ اختیاری از خود نداشت.(1)

جواب نقضی:

1. عسکری ، سید مرتضی ، 75 ، نقش عایشه در تاریخ اسلام ، تهران ، انتشارات منیر ، ج1، ص 51-50     2. سایت نور طهور ص6

 

اگر ازدواج با نه بیوه یا عقیم شهوت رانی و دنیا طلبی است پس چرا زهبران دینی و سیاسی غربی ها با دختران جوان رابطه نامشروع و مخفیانه دارند و آن قدر اقتضاح به بار می آورند که به سیاست های اینترنتی وارد می شود و تمام جهانیان از جزئیات روابط آن دو باخبر می گردند و در نهایت جمله دیگری از خانم آنّی برانت که به دفاع از اسلام برخواسته را نقل می کنیم: کشورهای مسیحی به داشتن یک زن بشدت تظاهر می کنند ولی عملاً تعدد زوجات را اجرا می کنند. هیچ کس از نقشی که رفیق بازی در غرب انجام می دهد عملاً آگاه نیست ولی اسلام هر نوع ارتباط جنسی مخفی و غیرقانونی را حرام می داند.(2)

 

جدای از این اگر پیامبر(ص) در پی شهوت رانی بود در جوانی بهتر می توانست این کار را انجام دهد چرا که هم نیروی جوانی داشت و هم موقعیت بهتری برای ایشان وجود داشت چرا که از چهره بهتر و نیروی جسمانی و جنسی بهتر برخوردار بود اما حضرت در عنفوان جوانی با زنی که تقریباً دو برابر سن خودش بود پیمان زناشوئی بست و این نشان از این دارد که حتی در جوانی هم در پی شهوترانی و هوسبازی نبوده است.(1)

 جالب اینکه در تواریخ آمده پیامبر(ص) تنها با یک زن باکره ازدواج کرده و اوعایشه بوده بقیه همسران او همه زنان بیوه بودند که طبعاً نمی توانستند از جنبه های جنسی چندان تمایل کسی را برانگیزانند.(2)

در تاریخ می خوانیم: پیامبر (ص) با زنان متعددی ازدواج کرد و جز مراسم عقد انجام نشد و هرگز با آنها آمیزش نکرد ،حتی در مواردی تنها به خواستگاری بعضی از زنان قبائل قناعت می کرد. و آنها به همین قدر خوشحال بودند و مباهات می کردند که زنی از قبیله آنان به نام همسر پیامبر(ص) نامیده شده و این افتخار برای آنان حاصل گشته است و به این ترتیب رابطه و پیوند اجتماعی آنها با حضرت محکمتر و در دفاع از او مصمم تر می شدند. گرچه دشمنان اسلام و مستشرقین خواسته اند: ازدواجهای متعدد پیامبر اسلام(ص) را دستاویز شدیدترین حملات مغرضانه قرار دهند و از آن افسانه های دروغین بسازند ولی سن پیامبر به هنگام این ازدواجهای متعدد از یک سود و شرایط خاص سنی و قبیله ای این زنان از سوی دیگر ، از سوی سوم، حقیقت را ،آفتابی می کند. و توطئه های مغرضان را فاش می سازند.(3)

1. سخن نگارنده        2. مکارم شیرازی، ناصر، 82 ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، تفسیر نمونه ج17 ص 310-309 به نقل از بحار الانوار ج22 ص192-191        3. همان منبع

 

نتیجه: این شبهه متشرقین و دشمنان اسلام نیز مانند شبهات و ایرادات پوچ و بی اساس دیگر نیز با دلایل محکم جواب داده شده و مصداق این شعر گردیده که:

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما                غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما

 

                                                                     والسلام علی من اتبع الهدی

نگارش توسط : برو بچه های گنبد............